ขับรถจากประเทศเนเธอร์แลนด์ไปยังประเทศจีน, ถนนการเดินทางไปยังประเทศจีนจากประเทศเนเธอร์แลนด์