ขับรถจากสวิสเซอร์แลนด์ไปยังประเทศจีน, ถนนการเดินทางไปยังประเทศจีนจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์