ขับรถจากอินเดียไปยังประเทศจีน–ถนนการเดินทางไปยังประเทศจีนจากประเทศอินเดีย