ไดรฟ์จากเดนมาร์กไปยังประเทศจีน, ถนนการเดินทางไปยังประเทศจีนโดยรถยนต์จากเดนมาร์ก