ไดรฟ์จากรัสเซียไปยังประเทศจีน, การเดินทางไปยังประเทศจีนโดยรถยนต์จากรัสเซีย