ตามคำขอร้อง
ต่อคน


Share

การข้ามประเทศจีน: เวียดนาม (Pingxiang/Dongxing) –จีน–คีร์กีซสถาน