ตามคำขอร้อง
ต่อคน


Share

ค้นพบตะวันออกเฉียงเหนือ (Amdo) และภาคกลางทิเบต: ตัวเองขับเคลื่อนจากซีหนิงไปลาซาและ EBC