ไดรฟ์จากนอร์เวย์ไปยังประเทศจีน, ถนนการเดินทางไปยังประเทศจีนโดยรถยนต์จากนอร์เวย์