Lái xe từ Ba Lan đến Trung Quốc, Road Trip đến Trung Quốc bằng xe hơi từ Ba Lan