Lái xe từ Đan Mạch đến Trung Quốc, Road Trip đến Trung Quốc bằng xe hơi từ Đan Mạch