Lái xe từ Na Uy đến Trung Quốc, đường chuyến đi đến Trung Quốc bằng xe hơi từ Na Uy