Lái xe từ Thụy sĩ đến Trung Quốc, Road Trip đến Trung Quốc bằng xe hơi từ Thụy sĩ