การขับรถจากมาเลเซียไปยังประเทศจีน, ถนนการเดินทางไปยังประเทศจีนโดยรถยนต์จากมาเลเซีย