การแข่งขันยานยนต์ในประเทศจีน

Planning and execution of Automotive Events in China