ขับรถจากประเทศฝรั่งเศสไปยังประเทศจีน, ถนนการเดินทางไปยังประเทศจีนจากประเทศฝรั่งเศส