ไดรฟ์จากฟินแลนด์ไปยังประเทศจีน, ถนนการเดินทางไปยังประเทศจีนโดยรถยนต์จากฟินแลนด์