ไดรฟ์จากยูเครนไปยังประเทศจีน, การเดินทางถนนไปยังประเทศจีนโดยรถยนต์จากยูเครน