ไดรฟ์จากสวีเดนไปยังประเทศจีน, ถนนการเดินทางไปยังประเทศจีนโดยรถยนต์จากสวีเดน