ไดรฟ์จากออสเตรียไปยังประเทศจีน, ถนนการเดินทางไปยังประเทศจีนโดยรถยนต์จากออสเตรีย