ไดรฟ์จากโปรตุเกสไปยังประเทศจีน, ถนนการเดินทางไปยังประเทศจีนโดยรถยนต์จากโปรตุเกส