ไดรฟ์จากโปแลนด์ไปยังประเทศจีน, ถนนการเดินทางไปยังประเทศจีนโดยรถยนต์จากโปแลนด์