ไดรฟ์จากไทยไปยังประเทศจีน, ถนนการเดินทางไปยังประเทศจีนโดยรถยนต์จากนิวซีแลนด์