Lái xe từ Bồ Đào Nha đến Trung Quốc, Road Trip đến Trung Quốc bằng xe hơi từ Bồ Đào Nha