Lái xe từ Hà Lan đến Trung Quốc, Road Trip đến Trung Quốc bằng xe hơi từ Hà Lan