Lái xe từ Malaysia đến Trung Quốc, Road Trip đến Trung Quốc bằng xe hơi từ Malaysia