Lái xe từ New Zealand đến Trung Quốc, Road Trip đến Trung Quốc bằng xe hơi từ New Zealand