Lái xe từ Phần Lan đến Trung Quốc, đường chuyến đi đến Trung Quốc bằng xe hơi từ Phần Lan