Lái xe từ Pháp đến Trung Quốc, Road Trip đến Trung Quốc bằng xe hơi từ Pháp