Lái xe từ Tây Ban Nha đến Trung Quốc, Road Trip đến Trung Quốc bằng xe hơi từ Tây Ban Nha