Lái xe từ Thụy Điển đến Trung Quốc, Road Trip đến Trung Quốc bằng xe hơi từ Thụy Điển