Lái xe từ Úc đến Trung Quốc, Road Trip đến Trung Quốc bằng xe hơi từ Úc