Lái xe từ ý đến Trung Quốc, đường chuyến đi đến Trung Quốc bằng xe hơi từ ý