ขับรถจากออสเตรเลียไปยังประเทศจีน, ถนนการเดินทางไปยังประเทศจีนจากประเทศออสเตรเลีย