ตามคำขอร้อง
Per Person


Share

ค้นพบตะวันออกเฉียงเหนือ (Amdo) และภาคกลางทิเบต: ตัวเองขับเคลื่อนจากซีหนิงไปลาซาและ EBC